Officers of the Japanese Forest Economic Society FY2017

President

Hirata, Kunihiro 


Council Members
North Region
Kakizawa, Hiroaki; Yamamoto, Shinji; Yamaki, Kazushige; Hayashi, Masahide

Kanto Region
Tachibana, Satoshi; Koroki, Katsuhisa; Yamamoto, Nobuyuki; Kuboyama, Hirofumi;
 Furuido, Hiromichi; Yamamoto, Miho; Hori, Yasuto; Sekioka, Haruo; Shibasaki, Shigemitsu

Kansai Region
Matsushita, Koji; Ito, Katsuhisa; Takahashi, Takuya; Kousaka, Rei

Southwest Region
 Hirata, Kunihiro; Ota, Ikuo; Sato, Noriko

Board of Directors
General Affairs
Director: Yamamoto, Shinji
Assistant Director: Okuyama, Yoichiro; Oishi, Takafumi
Accounting
Director: Matsushita, Koji
Assistant Director: Hirao, Yuichiro; Mochida, Haruyuki

Editing
Director: Fujikake, Ichiro
Assistant Director: Ochi, Shunsuke

Public Relations
Director: Ito, Sachio
Assistant Director: Hayajiri, Masahiro

Society Award
Director: Yamamoto, Nobuyuki

Auditors
Shibasaki, Shigemitsu; Sato, Noriko

Editorial Board Members
 Fujikake, Ichiro (Chair);
Ochi, Shunsuke; Kuboyama, Hirofumi; Tsuzuki, Nobuyuki; Shoji, Yasushi; Okuyama, Yoichiro; Yokota, Yasuhiro;
Michinaka, Tetsuya; Takemoto, Taro; Yamamoto, Miho; Ota, Ikuo

Society Award Committee Members
 Yamamoto, Nobuyuki (Chair);
Hayashi, Masahide; Tachibana, Satoshi; Oura, Yumi; Fujiwara, Takahiro

Board of Elections
Yamamoto, Shinji (Chair);
Okuyama, Yoichiro; Oishi, Takafumi

Election Observers
Takemoto, Taro; Yoshino, Satoshi

Steering Committees

Spring 2017, Kagoshima
Hirata, Kunihiro (Chair); Okuyama, Yoichiro; Sato, Noriko; Yokota, Yasuhiro; Fujikake, Ichiro; Ochi, Shunsuke
 
Fall 2017, Kyushu
Sato, Noriko (Chair); Hyakumura, Kimihiko; Kawasaki, Akie; Fujiwara, Takahiro; Hayama, Atsuko; Shimada, Daisaku
 
Spring 2018, Kochi
Furukawa, Yasushi (Chair); Matsumoto, Mika; Akaike, Shingo; Tanaka, Motomu; Shiga,Kaori;
Kakizawa, Hiroaki; Yamamoto, Shinji; Okuyama, Yoichiro; Oishi, Takafumi
Fall 2017, Kyushu
Tachibana, Satoshi (Chair); Koroki, Katsuhisa; Ishizaki, Ryoko; Tsuzuki, Nobuyuki; Iwanaga, Seiji; HaYafune, Masato


Association of Japanese Agricultural Scientific Societies

Hirata, Kunihiro (Councilor); Ymamoto, Shinji (Steering Committee Member)


Academy of Forest, Wood and Environment

Yamamoto, Shinji (Board Member)